അവള്‍ വിഷമങ്ങളെ അതിജീവിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ഒപ്പമുള്ളപ്പോൾ വേ ദനകൾ മറക്കുന്നു, നീലുവും ബാലുവും മക്കൾക്കൊപ്പം വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്.
ഉപ്പും മുളകും ഒരു പ്രമുഖ മലയാള ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ ഹാസ്യ പരമ്പരയാണ്‌

Address

1st floor, Alinkada building 23/442, near Muthoot Fincorp Ltd, Thattamala, Kollam, Kerala 691020

Your friendly neighborhood media promotion team